नयाँ संविधानको हतारो वास्तवमा कसलाई ?

नयाँ संविधानको मस्यौदामा नयाँ संविधान प्रारम्भ भएपछि ७ दिनभित्र नयाँ प्रधानमन्त्री, २० दिनभित्र नयाँ समामुख र उपसभामुख र ३० दिनभित्र नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने संक्रमणकालीन व्यवस्था गरिएको छ । र ६०१ जनाको संविधानसभा व्यवस्थापिका—संसदमा रुपान्तरण भई २०७४ साल (४ वर्षको कार्यकाल) सम्म रहि नै रहनेछ । नयाँ संविधानको हतारो वास्तवमा कसलाई भएको हो? … More नयाँ संविधानको हतारो वास्तवमा कसलाई ?