नेपालको नयाँ संविधानको मस्यौदाका नागरिकताका प्रावधानमा महिला र मधेसीविरुद्ध विभेद

नेपालको अन्तरिम संविधानमा कुनै व्यक्तिको आमा वा बाबु नेपाली नागरिक भएमा निज वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर यो अधिकार कागजमै सीमित रह्यो । नयाँ संविधानको मस्यौदामा वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक हुन आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक हुनुपर्ने प्रावधान छ । आमाको नामबाट नागरिकता लिन नसकिने हुनाले नेपालमा ४० लाख … More नेपालको नयाँ संविधानको मस्यौदाका नागरिकताका प्रावधानमा महिला र मधेसीविरुद्ध विभेद

Nepal’s new constitution draft discriminates against women & Madhesis in citizenship

Nepal’s interim constitution provides that any person whose father or mother was a Nepali citizen can acquire citizenship by decent but that right has existed only on paper. Now, the draft of new constitution requires both father and mother to be Nepali citizens for passing on citizenship by descent. Over four million people in Nepal … More Nepal’s new constitution draft discriminates against women & Madhesis in citizenship