नेपालको नयाँ संविधानको मस्यौदामा राज्यसंरचनामा सिमान्तीकृत समुदायको सहभागिताको अधिकारमा कटौती

नेपालको नयाँ संविधानको मस्यौदामा राज्यसंरचनामा सिमान्तीकृत समुदायको सहभागिताको अधिकारमा कटौती गरिएको छ । अन्तरिम संविधान, २०६३ मा सिमान्तीकृत समुदायलाई राज्य संरचनाका सबै तहमा समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तको आधारमा सहभागिताको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । (समानुपातिक समावेशी भन्नाले जनसंख्याको अनुपातमा सहभागीता भनेर बुझिन्छ) तर नयाँ संविधानको मस्यौदा, २०७२ सिमान्तीकृत समुदायलाई मात्र नभई खस आर्य समूहलाई … More नेपालको नयाँ संविधानको मस्यौदामा राज्यसंरचनामा सिमान्तीकृत समुदायको सहभागिताको अधिकारमा कटौती

Nepal’s new constitution draft reverses on aspirations of marginalized groups on inclusion

‪Nepal‬‘s new ‪constitution‬ draft reverses on many achievements made in the aspirations of marginalized populations, such as ‪inclusion‬ and‪ equality‬, among others. Interim Constitution already provides for right to participation of marginalized groups (‪indigenouspeoples‬, ‪Madhesi‬, ‪Dalits‬, ‪Muslims‬, ‪‎women‬, etc) in all organs of state structure on the basis of proportional inclusion. However, the new constitution draft limits … More Nepal’s new constitution draft reverses on aspirations of marginalized groups on inclusion